Tag: วีซ่าแต่งงาน

วีซ่าแต่งงาน

จะทำวีซ่าแต่งงานต้องมีเอกสารอะไรบ้างจะทำวีซ่าแต่งงานต้องมีเอกสารอะไรบ้าง

สำหรับใครที่พึ่งแต่งงานกับแฟนต่างชาติ และ กำลังต้องการทำ วีซ่าแต่งงาน แต่ไม่รู้ว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง วันนี้ Gooddealvisa บริษัทรับทำวีซ่า รับปรึกษาการทำวีซ่าทุกประเภทจึงของนำข้อมูลเรื่องเอกสารที่ต้องเตรียมในการทำวีซ่าแต่งงานมาฝากเพื่อน ๆ ทุกคนกัน ส่วนจะมีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้นั้น ไปดูกันเลยค่ะ  เอกสารที่ต้องใช้ (สำหรับฝ่ายหญิง) สำเนาพาสปอร์ต สำเนาบัตรประชาชน ใบเกิด ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส หรือ ใบรับรองโสด ถ้าไม่เคยจดทะเบียนสมรส ใบหย่า (ถ้ามี) รูปขนาด 3.5 x