Tag: marketing technology agency

marketing technology agency

marketing technology agency คืออะไร มีกี่ประเภทmarketing technology agency คืออะไร มีกี่ประเภท

marketing technology agency ผู้ให้บริการด้านการตลาดและเทคโนโลยี ปัจจุบันมีให้บริการหลายเจ้า การตลาดในยุคนี้ เรามักได้ยินคำว่า Martech กันบ่อย จริงๆ แล้วมันก็คือ marketing technology หมายถึง เทคโนโลยีทำการตลาด การตลาดออนไลน์ในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือต่างๆๆ ในการทำการตลาด เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้การตลาดออนไลน์มีปรสิทธิภาพและจัดการได้ง่ายขึ้น เช่น CRM, Email Automatio, Tools, SEO Tools เป็นต้น สิ่งเหล่านี้รวมอยู่ใน marketing technology  โดย