Tag: เครื่อง กรอง สี

เครื่อง กรอง สี

เครื่องกรองสีฝุ่นหรือผงสี SIVTEK SELF-CLEANING FILTER ดีอย่างไรเครื่องกรองสีฝุ่นหรือผงสี SIVTEK SELF-CLEANING FILTER ดีอย่างไร

ลักษณะของผงสีหรือสีฝุ่นที่เรียกว่า Powder Coat คล้ายกับผงแป้งแต่มีองค์ประกอบหลักๆ ก็คือ เรซิ่น แม่สีและสารเคมีอื่นๆปัจจุบันผงสีหรือสีฝุ่นที่ว่านี้เป็นวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์ อะไหล่รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม เครื่องปรับอากาศ รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ผงสีหรือสีฝุ่นจำเป็นจะต้องได้รับการกรองโดยเครื่องกรองสีฝุ่นหรือผงสีที่มีประสิทธิภาพ ผงสีหรือสีขุ่น เป็นสีที่มีคุณสมบัติให้สีสันสวยงามและคงทนมากกว่าสีประเภทอื่นๆ แต่ละอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับปัญหาความไม่บริสุทธิ์ของผงสีหรือสีฝุ่น ส่วนใหญ่ในท้องตลาดเต็มไปด้วยสิ่งเจือปนรวมถึงอนุภาคแปลกปลอมต่างๆ ทำให้ผงสีไม่เป็นไปตามที่ต้องการ มีคุณภาพไม่ดี ท้ายที่สุดแล้วการผลิตสินค้าหรือชิ้นงานต่างๆ ก็จะไม่มีคุณภาพตามไปด้วย ทำให้ได้สีที่ไม่สวยงามและไม่สม่ำเสมอกันของชิ้นงาน ผู้ประกอบการจึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบเพื่อให้ชิ้นงานมีประสิทธิภาพมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น เครื่องกรองสีฝุ่นหรือผงสี ปัจจุบันมีหลายแบบ หลายรุ่นให้เลือกติดตั้ง เลือกเครื่องที่มีประสิทธิภาพมันจะช่วยเพิ่มการกระจายตัวและคัดกรองสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ได้อย่างแม่นยำทำให้ชิ้นงานมีความสวยงามและมีคุณภาพสม่ำเสมอสามารถใช้ในการผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อนให้เที่ยงตรงมากขึ้น